Pakume järgmiste tööde teostamist:

 • Visuaal-mõõdistusuuring, tööstuslike suitsukorstnate, mastide, jahutustornide, sildade, torustike jms ekspertiis, projekteerimis-eelarvelise dokumentatsiooni ettevalmistus
 • Telliskorstnate korstnajala ja voodri taastamine, ümberladumine
 • Telliskorstnate lammutamine – järjestikuline ridade kaupa lahtivõtmine (välja- või sissepoole, olenevalt hoonestustiheduse perimeetrist)
 • Suitsukorstnate lammutamine langetusmeetodil
 • Piksekaitsesüsteemide taastamine ja vahetus
 • Suitsukorstnate metallkonstruktsioonide valmistamine, vahetus, paigaldus – vitsad, platvormid, kaitsekaaned, käiguredelid ja piirded
 • Elektrotehnilised tööd – signaalvalgustusseadmete, järelevalve- ja automaatikasüsteemide ning antennide paigaldus
 • Metallkonstruktsioonide roostevastane töötlemine, tellis- ja betoonkonstruktsioonide kaitsetöötlemine
 • Metallist suitsukorstnate, veetorude termoisolatsiooni taastamine, vahetus, paigaldamine
 • Suitsukorstna sisepinna puhastamine põlemissaaduste jääkidest
 • Meetmed objektide ja seadmete võimaliku alla kukkumise ennetamiseks

  TAGASISIDE

  Esitage oma küsimus